Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

DET ER SET FØR OG DET VIL BLIVE SET IGEN – AT DEN KOMMUNALE FORVALTNING FEJLER I GRUNDLÆGGENDE SAGSBEHANDLINGSREGLER OG USKREVNE RETSGRUNDSÆTNINGER

Skrækeksemplet er da borgerrådgiveren i Københavns kommune (Landets største kommunale forvaltning med adgang til et hav af jurister m.m.) laver en egendriftsundersøgelser indenfor børne/familieområdet hvor han finder grundlæggende sagsbehandlingsfejl og tilsidesættelse af borgernes retssikkerhed.
Københavns kommune begik fejl i 100% af sagerne han undersøgte….!

This slideshow requires JavaScript.

BORGERRÅDGIVEREN FANDT FEJL I 100% AF SAGERNE INDENFOR BØRNE/FAMILIEOMRÅDET

Der var begået sagsbehandlingsfejl i samtlige ca.70 sager han udtrak.

Han fik efterfølgende en politisk mundkurv på at den kommunalbestyrelse der har ansat ham:
Citat fra årsrapport fra borgerrådgiveren i København:

“Borgerrådgiveren skal undgå at stille den kommunale forvaltning i et dårligt lys”

OG DER ER MASSIVE EVIDENSER FOR AT DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLING SEJLER – PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER: SAMTIDIGT…

Se de Sociale Danmarkskort for dokumentation (evidenser til jer akademikere og wanna-be akademikere) og diverse publikationer fra ankestyrelsen og helt specifikt:
Ankestyrelsens statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2020” der smart nok udgives som et Pdf-dokument og ikke som en hjemmeside: Så bliver det sværere for søgemaskiner og borgere at finde de konkrete tal.

NÅR DET HANDLER OM ANKESTYRELSEN – DE BEGÅR OGSÅ FEJL OG OPFØRER SIG MÆRKELIGT

LÆS INDLÆGGET: SAGER HVOR ANKESTYRELSEN ER PÅ KANTEN AF LOVEN

SOM BORGER OG FOR MIG SOM DIN/JERES PRIVATE SOCIALRÅDGIVER ER DET EN STOR MULIGHED AT…

Den kommunale forvaltning begår helt grundlæggende sagsbehandlingsfejl – og det er der en stor sandsynlighed for sker…

DERFOR FORHOLDER JEG MIG GERNE TIL DE HELT OVERORDNEDE PRINCIPPER OG USKREVNE RETSGRUNDSÆTNINGER

Djævlen ligger som bekendt i detaljen – og der er der så også “gode” muligheder for at den kommunale forvaltning og sagsbehandling fejler.

I KØBENHAVNS KOMMUNE “GLEMTE” MAN/K AT PARTSHØRE BØRN – GLEMTE AF AFHOLDE BØRNESAMTALER O.L.

De har ellers adgang til:

Interne jurister, eksterne jurister, vejledning fra KL, vejledning og rådgivning fra….ankestyrelsen, VISO, SISO,kan købe sig adgang til rådgivning, har en knalddygtig borgerrådgiver der forsøger at klæde de kommunal ansatte sagsbehandlere på, kurser ect ect…
De muligheder har mange borgere i socialt udsatte positioner ikke.

TILSKYNDET AF EN KOMMUNAL CASE TIL EN ANSÆTTELSESSAMTALE

Og de store kommunale fejlafgørelsesprocenter, min indsigt i området og egne oplevede erfaringer med kommunal forvaltning går jeg i dybden med de helt grundlæggende forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige principper og internationale konventioner.

Så dem forventer jeg at kommunale sagsbehandlere og socialrådgivere har styr på når jeg møder dem som enten modparter eller samarbejdspartnere.

Er du socialrådgiverstuderende der ikke gider deltage i juraundervisningen…?

T’jae: Hvis borgerens retssikkerhed ikke interessere dig og du går mere op i mere eller mindre akademiske teorier så forvent at du komme ud i noget “socialjura uvejr” når du enten møder borgere der har socialjura indsigt svarende til niveauet for socialrådgivere der HAR fulgt juraundervisning og/eller private socialrådgivere der har retssikkerheden for de borgere de servicerer og har som klienter – ret alvorligt.

Ethvert valg rummer også et fravalg.

NÅR JEG SELV BLIVER I TVIVL OM BORGERE SKAL PARTSHØRES ELLER EJ O.L.

Så ser jeg min fantastiske juralærer fra socialrådgiveruddannelsen på Absalon Roskilde Hr. Gamle O (jeg har en alder hvor jeg kan kalde ham for “junior”) og tænker på hvad min fantastisk dygtige praktikvejleder (socialformidler i børne/familieafdeling) ville have gjort…