Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

JEG KAN BLIVE BISIDDER SOM PRIVAT SOCIALRÅDGIVER FOR DIG/JER – HVIS

SuperheltDet handler om en aktiveringssag eller en sag med børn/unge/familier.

LÆS VENLIGST FØLGENDE FØR DU/I KONTAKTER MIG

GEOGRAFISK OMRÅDE | BETINGELSER | OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR | PRISER | KONTAKT |

NÅR JEG ER DIN/JERES BISIDDER

  • Så skal jeg orienteres om mødet 1 uge inden mødet skal holdes: Det er for at jeg kan forberede mig grundigt:
    Jeg tager ikke sagen hvis jeg bedømmer at sagen ligger udenfor mine kompetenceområder: Vurderer jeg at sagen er uden for mine områder udmelder jeg det hurtigt til dig/jer så i kan rykke hurtigt videre
  • Jeg skal vide hvad sagen drejer sig om og hvad der er sket eller ikke sket i sagsforløbet
  • Jeg skal vide hvad mødet handler om og hvad dagsorden er for mødet: Den sender du/i til mig via en sikker email
  • Jeg skal kende din/jeres indstilling til mødet der skal holdes INDEN mødet afholdes: Hvad er dit/jeres mål med mødet ? Hvad vil du/i opnå med mødet ?
  • Jeg foretrækker at vi mødes i god tid inden mødet skal holdes så vi kan tale sammen – og vi taler også samme efter at mødet er afsluttet. Her lægger vi så en videre plan eller sagen afsluttes.
    Det er selvfølgelig vigtigt for mig som din/jeres bisidder at vide om du/i er tilfredse med den ydelse jeg har leveret som privat socialrådgiver: Det spørger jeg dig/jer om. Er jeg ikke selv tilfreds så fraregner jeg “lærepenge”
SAGEN BLIVER IKKE DRØFTET MELLEM DIG/JER OG MIG SOM BISIDDER MENS DER ER KOMMUNALANSATTE TILSTEDE

Mågen der lytter til en walkmanAl snak er internt og du/i har krav på hemmeligholdelse. Jeg har tavshedspligt.

STIL DIG SELV SPØRGSMÅLET:

Kaptajn

Hvordan mon en kommunal sagsbehandler eller socialrådgiver reagerer når de finder ud af at der deltager en privat socialrådgiver i mødet der fungerer som bisidder for dig/jer..?

Mon ikke tonen bliver en helt anden..
– Det oplever jeg at den bliver når jeg som borger har en bisidder med til møder med den kommunale forvaltning (jeg er selv underlagt systemet og kender det indefra).

MIT STANDARDRÅD TIL ALLE BORGERE ER: TAG EN BISIDDER MED TIL ALLE MØDER MED DEN KOMMUNALE FORVALTNING

Her er 9 råd til borgere der skal indgå i det magtfulde møde med den kommunale forvaltning.

KEND FORSKELLEN MELLEM EN BISIDDER OG EN PARTSREPRÆSENTANT

Som bisidder sidder jeg dig/jer bi – og jeg må godt tale til mødet.
Som partsrepræsentant har jeg fuldmagt fra dig/jer til at optræde i dit/jeres sted – det har du/i selv skrevet under på. Min opgave er så at repræsenterer dine/jeres synspunkter overfor den kommunale forvaltning og jeg modtager al kommunikation på jeres vegne og holder dig/jer orienterede om alt hvad der foregår i din/jeres sag.

JEG RØRER HELST IKKE VED FØRTIDSPENSIONSOMRÅDET

Det finder du andre der er bedre til end mig: Mit speciale er:
Retssikkerheden generelt med fokus på gældende retsgarantier for borgerne: Partshøring, klagevejledning. notatpligt, aktindsigt, bisidder/partsrepræsentant, børne/familieområdet, kommunal aktivering, A-kasser o.l.

Men selvom jeg ikke har speciale i førtidspensionsager så har jeg indsigt i dine rettigheder som borger der møder det kommunale system.

Og jeg læser gerne op på førtidspensionsområdet – så når jeg er bisidder for dig/jer så hold øje med min hjemmeside hvor jeg enten genudgiver indlæg eller opretter nye der har relation til din/jeres sag…

ER DU PÅ KONTANTHJÆLP OG ER BLEVET SANKTIONERET ØKONOMISK AF KOMMUNEN UDEN FORUDGÅENDE PARTSHØRING..?

Så ved jeg jo godt at du hverken er rig eller har kontanter: Så må vi finde en afbetalingsordning…
Eller du må ringe til mig og så forsøger jeg at hjælpe dig så godt jeg kan: Der er nu også ret meget indhold på hjemmesiden om netop økonomiske sanktioner.