Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

JEG HAR NU SIDEN NOV/DEC 2020 ARBEJDET PÅ OPRETTELSEN AF AKTIV SOCIALRÅDGIVER

Først under domænenavnet aktivsocialrådgiver.dk og i de sidste par dage under domænenavnet aktivsocialraadgiver.dk da der var en række uhensigtsmæssigheder forbundet med domænenavn med Å.

DU FINDER SOM BORGER. SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE OG SOM UDDANNET SOCIALRÅDGIVER

Mere indhold på aktivsocialraadgiver.dk end du gør på hjemmesider for private socialrådgivere der har haft flere år til at skabe indhold.

D.29/11-2021 er det blevet til 44 sider, 223 indlæg og 14 digitale produkter.

JEG HAR DROPPET KOMMUNAL ANSÆTTELSE OG KØRER LINJEN UD – FOKUS PÅ BORGERNES RETSSIKKERHED

Og det har store konsekvenser for mig som jobsøger at jeg oplyser om mit fokus på borgernes retssikkerhed til ansættelsessamtaler i de kommunale forvaltninger: Det ville være bedre at sige:
Borgernes retssikkerhed interesserer mig overhovedet ikke som socialrådgiver – jeg er loyal overfor ledelsen og de fastlagte måltal.

DEN MANGLENDE LIGESTILLING INDENFOR SOCIALRÅDGIVERFELTET I DANMARK

Kønsforelingen kommunale børne/familieafdelinger

Kønsforelingen kommunale børne/familieafdelinger

Glem det mand – hvorfor kan du læse om i dette indlæg…

Og måske er det ikke uden gode grunde at mange private socialrågivere ikke gør særligt meget for at oplyse borgere om deres rettigheder – hvilket jeg godt forstår for tandlæger lægger jo heller ikke videoer ud på Youtube hvor de fortæller borgerne om hvordan de selv kan lave deres tænder, eller læger… eller advokater…?

Jeg udgiver mere materiale og stiller mere til rådighed end landets progfessionsskoler gør det.
Men de har jo så også mere fokus på det akademiske og ikke det praktiske.

PÅ AKTIVSOCIALRÅDGIVER FINDER DU:

Materialer fra aktiv socialrådgiver: Videoguider om socialjuraOversigt med reformer indenfor børne/unge/familieområdet, reformoversigt 2007-2017, linksamling med dokumentation af kommunale udviste praksisser fra år 2015-2020 (kun for betalende kunder), videoguider om socialjura og retsprincipper, PDF-guider om socialjura, indlæg om retssikkerhed med nyheder fra ankestyrelsen og folketingets ombudsmand, links til sociale organisationer og hjælpemuligheder for borgere, side med internationale konventioner…

OG JEG ER KUN LIGE BEGYNDT

Det kommer også til at omfatte egentlige onlinekurser om gældende socialjura, retsprincipper og forvaltningsmæssige grundsætninger m.m.

AKTIV SOCIALRÅDGIVER VIL MERE END DE FLESTE

Og det betyder helt konkret at jeg som socialrådgiver arbejder efter de professionsværdier der er udstukket af Internatl Foundation of social workers – der er langt mere samfundsorienterede end dem DS Dansk socialrådgiverforening har udplukket fra samme værdier.

DET BETYDER HELT KONKRET AT DET ER MIN FAGLIGE PLIGT AT VÆRE ADVOKAT FOR BORGERE I SOCIALT UDSATTE POSITIONER

Billede af en superhelt - der er lidt overvægtigOg det har jeg hele tiden taget alvorligt. Jeg kan undre mig over hvor alvorligt socialrådgivere organiseret i Dansk socialrådgiverforening tager deres egne professionsværdier, når DS selv i en undersøgelse er kommet til det resultat at de fleste socialrådgivere ikke tør anvende deres ytringsfrihed.
I svigter dermed ikke kun jeres egen profession men primært de borgere hvis interesser i har pligt til at skulle varetage.

JEG KAN BEROLIGE KOMMUNAL ANSATTE SOCIALRÅDGIVER OG AKADEMISKE LEDERE MED DET FAKTUM AT JEG ER SORTLISTET

Kaptajn

Grundet mit vedvarende fokus på borgernes retssikkerhed og har oplevet at medstuderende der sad på bagerste række under uddannelsesforløbet som socialrådgiver og købte sko online eller hang på Facebook i socialjura-undervisningen ER blevet ansat i de kommunale organisationer. Mit råd til alle mænd der er 30+ der overvejer at tage socialrådgiveruddannelsen er: Lad være og drop helt at tage tilbvalgmodulerne der handler om børne/familieområdet:
Landets kommuner ansætter helst unge kvinder der ikke har taget tilvalgsmodulerne om børn/familieområdet, og de har ikke fokus på borgernes retssikkerhed…(de ville hellere købe sko online eller komme tidligt hjem.)

FAGLIGE ORGANISATIONER HELT LIGESTILLINGSBLINDE I DANMARK

Når det handler om det social område i Danmark og specielt indenfor landets 98 børne/familieafdeli nger er der eksempler på at personalesammensætningen betår af mellem 90-98% kvinder og det klinger derfor hult når man (læs mand) kan læse i stillings annoncen:
“Vi ønsker at afspejle befolkningsammensætnigen og opfordrer derfor alle til at søge”.

PERONALE-AMMENSÆTNINGEN I LANDETS 98 BØRNE/FAMILIEAFDELINGER SVARER TIL AT BEFOLKNINGEN I DANMARK BESTÅR AF

Dansk socialrådgiverforening og hele professionen - mest for kvinder i Danmark

Dansk socialrådgiverforening – mest for kvinder

Mellem 90-98% kvinder – og den gør den som bekendt IKKE.
Kønnet ER en kvalifikation hvis du søger arbejde som socialrådgivere indenfor de kommunale børne/damilieafdelinger:
Du kan jo SELV chekke personalesammensætningen…

Både Dansk socialrådgiverforening og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende er helt ligestillingsblinde – måske fordi de primært består af kvinder..?
Og INGEN af dem arbejder for en autorisation af socialrådgivere i Danmark.
Måske skal forklaringen til at fagforeningen er så fagligt svage det forhold at DS Dansk socialrådgiverforening organiserer både socialrådgivere og ansatte ledere – det ville så kunne medføre konflikter for DS at socialrådgiver skulle autoriseres..?

DET BLIVER FOR SVÆRT AT ADMINISTERER – VAR SVARET FRA MAJBRIT BERLAU

Den tidligere forperson for DS Dansk socialrådgiverforening da jeg spurgte hende direkte til arrangement på professsionsskolen Absalon Roskilde. Hun rykkede så også op i fagbevægelsens hovedorganisation FH.

Har man/k som forperson for et fagligt forbund partipolitiske interesser så er det bare med at hylde de værdier som magthaverne giver udtryk for…og få nedtonet kritik og kritiske røster…

DET KAN GODT LADE SIG GØRE FOR MANGE ANDRE FAGGRUPPER AF VÆRE AUTORISERET I DANMARK

Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, psykologer, læger, advokater ect…

Og det medfører så massive retstab for borgerne i Danmark at vi i et moderne velfærdssamfund ikke kan/vil sørge for at de mennesker der arbejder tættest på andre mennesker skal autoriseres..

SAGSBEHANDLERE – DET KAN VÆRE HVEM SOM HELST I DANMARK

Jeg har set eksempler på sagsbehandlere der er tidligere speditøransatte, klinikassistenter der udgiver sig for at være socialrådgivere og “jurister” fra en familieafdeling med overbygningen i socialjura der ikke vidste hvad propornalitetsprincippet betød…

Så som borger skal du ikke regne med at de kommunale “sagsbehandler” har nogen form for uddannelsen eller grundkursus i socialjura for begyndere – landets kommuner ansætter gerne hvem som helst i stillinger som sagsbehandlere.

OVERVEJER DU SOM MAND OVER 40 ÅR AT TAGE SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN?

Det vil jeg fraråde dig at gøre netop med baggrund i den manglende ligestilling og den manglende evne til faglig kamp fra både Dansk socialrådgiverforening, Sammenslutningen af Danske socialrådgiverstuderende og det faktum at socialrådgiveruddannelsen er feminint præget hele vejen igennem – fra uddannelsesforløbet til hele sektorer i Danmark. Og der er også problemer hvis du som socialrådgiverstuderende anvender din ytringsfrihed for meget -så kan ledelsen blive sure og indkalde dig til samtale (virkelig case- Professionsskolen Absalon Roskilde 2017).