Aktivsocialraadgiver.dk
AFBRUDT ELLER OVERVÅGET SAMVÆR

Jeg starter med at finde ankestyrelsens hjemmeside: De formår så i et indlæg IKKE at nævne lovhjemmel men de er jo så også “bare” 2-klageinstans indenfor det sociale område…

SÅ FINDER JEG EN PRINCIPAFGØRELSE 42-18 DER ER FORÆLDET (HISTORISK)

Men det leder mig i retningen af lovhjemmel der ligger i Lov om social service (serviceloven):LBK nr 1548 af 01/07/2021 Serviceloven

Mine fremhævninger

§.71

Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget for en bestemt periode træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge, ligesom der kan træffes afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket.

Stk. 4. Ved viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, medmindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde den pågældendes forbindelse med barnet eller den unge i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse eller om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen.

ER VI SÅ ENIGE OM AT FAMILIERETSHUSET ELLER “STATSFORVALTNINGEN” INTET HAR MED AFGØRELSEN AT GØRE…?

Og er den forståelse nået helt ud til lederniveau i landets kommuner ??

EN TING ER EN KOMMUNAL LEDER DER IKKE HAR STYR PÅ GÆLDENDE LOVE & REGLER – PÅ FREDERIKSBERG GLEMTE MAN/K AT INDSTILLE SAGER OM OVERGREB PÅ BØRN/UNGE TIL BØRNE/UNGE UDVALGET OG…

Udarbejdede IKKE de lovpligtige §.50 undersøgelser, “glemte” at inddrage forældre børn/unge, glemte….
JA DE GLEMTE FAKTISK ALT OG OPFANDT DERES EGET LOVSYSTEM
Det gik ud over flere 100 familier..