mand læser kort i natur

SOCIALRÅDGIVERE I DANMARK TØR IKKE BRUGE DERES YTRINGSFRIHED

Kilde: Fagbladet Socialrådgiveren Nr.11 2018 (Udgivet af Dansk socialrådgiverforening)

“Dansk socialrådgiverforening har udført en undersøgelse blandt 277 tilfældigt udvalgte medlemmer.
71 % svarer at de tænker at det får negative konsekvenser for dem hvis de udtaler sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads til offentligheden”.

“Cirka halvdelen af medlemmerne i DS (Dansk socialrådgiverforening) kender ikke reglerne for anvende deres ytringsfrihed”

Citat slut..

SOCIALRÅDGIVERERS YTRINGSFRIHED ER ELLERS BESKYTTET AF:
OG DET FREMGÅR AF DE PROFESSIONSVÆRDIER MEDLEMMERNE AF DS – DANSKE SOCIALRÅDGIVERFORENING SELV HAR VALGT AT

Citat fra DS-hjemmesiden:
“Professionsetikkens værdier
Værdi 1: Individets værdighed

Hvert enkelt menneske rummer værdi – uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundslivet og adfærd. Og alle mennesker er lige værdifulde og værdige som individer.

Værdi 2: Social retfærdighed
Socialrådgiveren har i kraft af sin profession et særligt ansvar for at fremme social retfærdighed, både i relation til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte borger.

Værdi 3: Professionel integritet
Kvaliteten af socialrådgiverens arbejde afhænger af den enkeltes professionelle integritet, som indebærer evnen til at handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sine etiske principper.

Værdi 4: Medmenneskeligt ansvar
Socialrådgiveren har i kraft af sin professionelle kompetence og sin kontakt med udsatte og sårbare grupper et særligt ansvar for at vise omsorg og forebygge, modvirke og afhjælpe, at borgeren lider social nød.

VED DERES TAVSHED BRYDER SOCIALRÅDGIVERE ORGANISERET I DS DERES EGNE PROFESSIONSVÆRDIER

Og det er hele samfundet der bliver tabere – når professioner ikke tør anvende deres ytringsfrihed – men de belønnes for deres tavshed med forfremmelser op i systemet – og indenfor politik…

UNDERTRYKKELSE AF DEN GÆLDENDE YTRINGSFRIHED KAN ALLEREDE BEGYNDE PÅ UDDANNELSESSTEDET FOR SOCIALRÅDGIVERE – PROFESSIONSSKOLERNE

Der har politiske bestyrelser: Jeg blev selv indkaldt til “samtale” med uddannelsesleder (sygeplejerske – Fat det hvem der kan… – Red) for socialrådgiverstuderende på Absalon Roskilde hvor jeg skulle forsvare min brug af ytringsfriheden… (året var 2018 – Red).