Forkert og korrekt sagsbehandling

Kilde:https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2020-1/graenser-for-kommuners-anvendelse-af-konsulenter-pa-socialomradet

Disse 30 kommuner indgår (Indgik – Red) i undersøgelsen

 1. Vejen Kommune
 2. Sorø Kommune
 3. Assens Kommune
 4. Stevns Kommune
 5. Albertslund Kommune
 6. Odsherred Kommune
 7. Furesø Kommune
 8. Fredericia Kommune
 9. Ballerup Kommune
 10. Allerød Kommune
 11. Hjørring Kommune
 12. Rebild Kommune
 13. Vesthimmerland Kommune
 14. Holstebro Kommune
 15. Ringkøbing-Skjern Kommune
 16. Randers Kommune
 17. Favrskov Kommune
 18. Aarhus Kommune
 19. Odder Kommune
 20. Horsens Kommune
 21. Billund Kommune
 22. Vejle Kommune
 23. Kolding Kommune
 24. Nordfyns Kommune
 25. Kerteminde Kommune
 26. Nyborg Kommune
 27. Køge Kommune
 28. Tårnby Kommune
 29. Silkeborg Kommune
 30. Hedensted Kommune

Kilde:https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2021/ankestyrelsen-har-afsluttet-sin-undersogelse-af-kommuners-brug-af-private-konsulenter-pa-det-sociale-omrade
Citat:

Ankestyrelsens vurdering

 • 11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager
 • 15 kommuners brug af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, er ikke i strid med lovgivningen. Det skyldes, at konsulentfirmaet kun har lavet forhandlinger med leverandører, og det ikke har ført til, at hjælpen til borgerne er ændret
 • To kommuner har ved brugen af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter fast pris, ikke i tilstrækkeligt omfang sikret sig, at konsulentfirmaet har overholdt de samme regler ved sagsforberedelsen, som kommunen skulle have overholdt, hvis de selv havde udført opgaven

DE 11 KOMMUNER DER HAR HANDLET ULOVLIGT ER

 • Allerød
 • Favrskov
 • Hedensted
 • Hjørring
 • Holstebro
 • Kerteminde
 • Nordfyn
 • Odsherred
 • Rebild
 • Silkeborg
 • Stevns

Kilde: Notat fra Ankestyrelsen
Link: https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2021/notat-om-ankestyrelsens-undersogelse-af-30-kommuners-brug-af-private-konsulenter-som-led-i-det-kommunale-tilsyn.pdf

VIL DU SE FLERE BEVISER FOR AT RETSSIKKERHEDEN SEJLER PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER I DANMARK – SAMTIDIGT?

2 bunker kort - forkert og rigtig sagsbehandlingSe de sociale Danmarkskort med dokumentation for de massive fejlafgørelsesprocenter – på nogle områder op til 50 %