AKTIV SOCIALRAADGIVER.DK ER LUKKET GRUNDET MANGLENDE STØTTE TIL DRIFTEN AF HJEMMESIDEN

Der var gennem længere tid efterlyst økonomisk støtte til driften af hjemmesiden der beløber sig til omkring 500 kr årligt. Da jeg ophørte med at fungere som privat socialrådgiver fordi jeg ikke kunne leve af det og grundet job er hjemmesiden en udgift der ikke dækkes.

MANGE BESØG PÅ DANMARKS STØRSTE HJEMMESIDE FOR PRIVATE SOCIALRÅDGIVERE

Jeg havde fokus på “hjælp til selvhjælp” og empowerment i et frigørende perspektiv og stillede gratis skabeloner til rådighed for borgere i socialt udsatte positioner.
Blandt digitale produkter var f.eks: Lovens trinfølge og Lex principper, linkliste fra 2015-2020, liste over før Sokratiere, filosoffer, oplysningstænkere. teoretikere, sociologer fra oldtiden til 2020. Modelsamling med de mest gængse modeller.

280 indlæg med fokus på retssikkerhed og nyt fra Folketingets Ombudsmand, Kommunale tilsyn, principafgørelser, Dukh, links, børn/familier, Lov om social service, Retssikkerhedsloven RSL, Forvaltningsloven FVL, vejledninger ect..

SVARER IKKE PÅ HENVENDELSER FRA BORGERE

Jeg er ikke længere fungerende privat socialrådgiver og jeg udfører ikke længere gratis socialrådgivning.