VELKOMMEN TIL AKTIV SOCIALRÅDGIVER

Fri og uafhængig socialrådgivning med fokus på borgernes retssikkerhed, gældende socialjura og retsgarantier m.m. På hjemmesiden finder kunder og interesserede omfattende materialer om borgernes retssikkerhed som: Hjemmeside indlæg, Pdf-dokumenter og videoer.

SE SITE-MAP ELLER INDHOLDSFORTEGNELSEN

Nogle indlæg går igen i flere kategorier f.eks kategorierne “Retssikkerhed” og “jobcentre” o.l.
Indholdsfortegnelsen er inddelt i de forskellige kategorier der er oprettet og alle nye indlæg tilføjes automatisk.

YDELSER FRA AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK

Jeg tilbyder: Privat socialrådgivning (aktiveringssager og børne/familiesager samt retssikkerhed generelt | Støtte/kontaktperson for forældre til anbragt barn/ung | Bisidder | Partsrepræsentant | Oplæg og foredrag |
Jeg er en moden mand der b.la har brugererfaringer med det magtfulde møde mellem forvaltning og borger.

SE YDELSERSOCIALRÅDGIVNING, OG FORMIDLING AF BORGERRETTIGHEDER I.F.B.M. SOCIALJURA/KOMMUNAL FORVALTNING

Formidling om gældende love, rets- og sagsbehandlingsprincipper, regler indenfor det sociale område i Danmark, guider til borgernes rettigheder og til borgere, nyheder fra det sociale område m.m.

SOCIALRÅDGIVER – DIGITAL FORMIDLING

Som kunde hos aktivsocialraadgiver.dk får du adgang til en række videoer om dine rettigheder når du møder det kommunale system: Aktindsigt, partsrepræsentation, journaliserings- og arkiveringspligt o.s.v.
Det er en klar fordel at du som borger kender dine rettigheder, – og pligter. aktiv socialrådgiver arbejder efter principper om “hjælp til selvhjælp” og empowerment.

FRI OG UAFHÆNGIG SOCIALRÅDGIVNING

Jeg er som privat socialrådgiver ikke bundet af en ledelse der pålægger mig at udøve ulovlige praksisser, eller at skulle overholde måltal. Til gengæld skal jeg overholde samme love/regler som alle andre socialrådgivere:Tavshedspligt, underretningspligt vedr. mistanke/kendskab til overgreb på børn/unge o.s.v.

FOKUSPUNKTER ER BORGERNES RETSSIKKERHED

AT SIKRE DINE RETTIGHEDER OG RETSSIKKERHED OVERHOLDES NÅR DU SOM BORGER MØDER DEN KOMMUNALE FORVALTNING

Forkert og korrekt sagsbehandling.
Se De sociale Danmarkskort med kommunale fejlafgørelsesprocenter 2016-2019.
Her er en intro-video til de sociale Danmarkskort – udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk
At dine rettigheder til at blive inddraget i eget sagsfoløb overholdes, – at forvaltningen overholder gældende love og bestemmelser f.eks vedr: Notatpligt, aktindsigt, partshøring m.m.
Det er kun betalende kunder der får adgang til video-guider om: Aktindsigt, partshøring o.s.v.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP = EMPOWERMENT

Jeg arbejder med at give borgere muligheder for at komme i en position hvor de selv er med til at styre hvad der sker i deres egen sag.
Som kunde hos Aktivsocialraadgiver.dk kommer både du og jeg til at lære noget.
Min empowerment tilgang er: En samfundskritisk, solidarisk variant, der fokuserer på kollektiv bevidstgørelse og aktiv handling i forhold til ændring af livsbetingelser for underprivilegerede grupper.